Slogan

Test đọc hiểu

Bài kiểm tra đọc hiểu gồm 3 bài đọc với 20 câu hỏi.
  • Số câu hỏi: 20
  • Thời gian làm bài: 30 phút
Đăng nhập bằng Facebook để bắt đầu làm bài test
Đăng nhập bằng Facebook
Bài kiểm tra đọc hiểu giúp em kiểm tra năng lực đọc hiểu. Trong đó có 1 bài đọc cấp độ dễ và 2 bài đọc cấp độ kiểm tra -thi thử
© 2018 Bản quyền thuộc về Linhcani.com
Website được thiết kế bởi Tất Thành Thứ 2 - Chủ nhật 9:30am - 6:30pm